Modul: Slovenská a Česká faktúra, dodací list a dobropis pre PrestaShop a thirty bees

Modul mení základný vzhľad PDF faktúr, dodacích listov a dobropisov generovaných PrestaShopom a thirty bees a pridáva QR platbu. Faktúry spĺňajú platné požiadavky Daňového úradu Slovenskej republiky a Finančního úřadu České republiky. Modul používa už viac ako 690 e-shopov.

Kompatibilita PS PrestaShop 8.x - 1.6.x
Kompatibilita TB thirty bees 1.0.x - 1.3.x
Podpora multistore áno
Súlad s GDPR áno
Dostupné preklady slovenský, český, anglický
Dokumentácia áno
Používa override áno
Technická podpora 180 dní
Dostupnosť aktualizácií 1 rok
Platforma PrestaShop
Developer Caleydon Group s.r.o.

Viac detailov

59,00 €

Opýtajte sa otázku

Opýtajte sa otázku

Slovenská a Česká faktúra, dodací list a dobropis

Slovenská a Česká faktúra, dodací list a dobropis

Modul mení základný vzhľad PDF faktúr, dodacích listov a dobropisov generovaných PrestaShopom a thirty bees a pridáva QR platbu. Faktúry spĺňajú platné požiadavky Daňového úradu Slovenskej republiky a Finančního úřadu České republiky. Modul používa už viac ako 690 e-shopov.

Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Akceptujeme platby
Akceptujeme platby

Vlastnosti modulu

 • kompatibilita PrestaShop: 8.x, 1.7.x, 1.6.x, 1.5.x
 • kompatibilita thirty bees: 1.0.x
 • podpora funkcie Multistore (viac obchodov)
 • plná multi-menová podpora - všetky údaje o bankovom účte je možná zadávať pre každú platobnú menu samostatne
 • plná multi-jazyčná podpora - všetky textové údaje je možná zadávať pre každý z jazykov samostatne
 • platobný QR kód - zákazník môže faktúru uhradiť oskenovaním QR kódu na faktúre (funkčnosť je závislá na bezplatných generátoroch QR kódu - PAY by Square a paylibo.com)
 • podpora PayPal platieb - zadanie a zobrazovanie PayPal biznis údajov (e-mailová adresa a MAID)
 • na faktúrach zobrazuje výmenný kurz a duálne ceny, ak je objednávka v inej platobnej mene, ako predvolenej
 • podpora zaokrúhľovania celkovej ceny nákupu na faktúre na 5 euro-centov a možnosť určiť podmienky zaokrúhľovania (na základe stavov objednávok a spôsobu platby)
 • zobrazenie textu "Faktúra je zaplatená" a možnosť nastaviť podmienky zobrazenia na základe stavov objednávok
 • dostupné preklady modulu: slovenský, český a anglický
 • modul využíva fukciu nahradzovania (angl. override)
 • upravuje vzhľad PDF pre:
  • faktúry
  • B2B faktúry
  • dodacie listy
  • dobropisy
 • vzhľad faktúr spĺňa platné požiadavky Daňového úradu Slovenskej republiky a Finančního úřadu České republiky
 • funkcie:
  • zmena typu písma PDF dokumentov
  • zmena veľkosti písma PDF dokumentov
  • nahrávanie / odstráňovanie obrázku firemného loga a pečiatky v PDF dokumentoch
  • nastavovanie / zmena doby splatnosti faktúr
  • určenie "Dátum vystavenia" faktúry ako dátum vystavenia objednávky, alebo generovania faktúry
  • zadávanie rozdielnych bankových údajov pre každú platobnú menu používanú v e-shope
  • zobrazenie iba fakturačnej adresy zákazníka (ak je zákazníkom vyplnená)
  • zobrazenie poznámky "Neuhrádzajte, už zaplatené!", ak je objednávka už uhradená
  • možnosť nastaviť farebne odľahčenú verziu PDF (vhodné pre šetrenie toneru tlačiarne)
  • možnosť skryť meno osoby vo fakturačnej adrese zákazníka, ak existuje názov firmy
  • možnosť nastaviť vlastný názov súborov generovaných PDF
  • možnosť vybrať dátum vystavenia faktúry (ako dátum vytvorenia objednávky, alebo vytvorenia faktúry)
  • detekovanie a zobrazenie informácie o prenesenej daňovej povinnosti (ak ste platiteľ DPH a pri nákupe platiteľom DPH z inej členskej krajiny Európskej úniek)
  • generovanie odlišného typu faktúr na základe toho, či je obchodník platca, alebo neplatca DPH
  • pridávanie vlastných informačných textov do päty PDF dokumentov

Inštalácia modulu

 1. Nahrajte priečinok "cm_faktura" do priečinku /modules/ prostredníctvom FTP (odporúčané), alebo použite nástroj pre nahrávanie modulov v časti: Ovládací panel » Moduly » Pridať nový modul
 2. Overte na FTP servera práva pre zápis systému (CHMOD 777) do priečinkov a súboru:
  1. /tools/tcpdf/fonts
  2. /override/classes/pdf
  3. /cache/class_index.php
  Tento krok nie je povinný, je len odporúčaný pre zníženie rizika neúspešnej inštalácie modulu. Modul sa pri inštalácii pokúša nahrať do týchto priečinkov súbory nevyhnutné pre svoju prevádzku. Pokiaľ modul súbory nenahrá, neprebehne ani jeho inštalácia. Systémový súbor class_index.php si zároveň uloží informáciu o novo nahratých súboroch v priečinku: /override/classes/pdf.
 3. Vykonajte inštaláciu modulu v časti: Ovládací panel » Moduly
 4. Po úspešnej inštalácii prejdite do nastavení modulu a zadajte povinné a dobrovoľné údaje.
 5. Týmto je modul pripravený pre prácu v ostrej prevádzke.
 6. Pokiaľ by sa vyskytol problém, kontaktujte prosím autora modulu.

Časté otázky pri inštalácii a prevádzke modulu

Nedarí sa mi modul nainštalovať. Co mám urobiť ako prvé?
Odpoveď: Najčastejším dôvodom sú nastavené nekorektné práva pre zápis do priečinkov na serveri. Postupujte prosím podľa kroku č.2 (Inštalácia modulu).

Modul je úspešne nainštalovaný. PrestaShop ale stále generuje PDF bez zmeny vzhľadu (alebo žiadne). Kde môže byť problém?
Odpoveď: Skontrolujte prosím práva na zápis do súboru /cache/class_index.php. Nahliadnite prosím do kroku č.2 (Inštalácia modulu). Ak tento súbor neobsahuje záznam o nahradených súboroch v priečinku "override", modul nebude pracovať správne. Problém sa môže vyskytnúť u starších verzií PrestaShopu (1.6.0.9 a nižšich). Pomôže, ak súbor úplne odstránite (predtým si ho zálohujte) a PrestaShop si vytvorí nový. Súčasne skontrolujte práva na zápis pre nový súbor.

Nedarí sa mi nahrať logo (pečiatku) do modulu, alebo sa mi pri generovaní faktúry zobrazí chybová správa (resp. biela stránka). Čo s tým?
Odpoveď: Pravdepodobne ste nahrali obrázok v nekorektnom tvare. Často sa stáva, že obrázok typu JPG je iba premenovaný na typ PNG apod. V takomto prípade sa môže stať, že systém takúto chybu obrázku zaznamená a faktúru z tohoto dôvodu nevygeneruje. Vytvorte, či skonvertujte v grafickom editore obrázky korektne a skúste do modulunahrať znova.

Generované faktúry obsahujú / neobsahujú rozpis DPH aj keď nie som / som platca DPH. Prečo a ako to napravím?
Odpoveď: Uistite sa, že máte nastavené možnosti "Je subjekt platca DPH" (nastavenie modulu) a "Povoliť daň" (v časti: Lokalizácia > Dane) tak, že zodpovedajú Vašej aktuálnej skutočnosti. Ak máte v PrestaShope zapnuté dane, ste zrejme platca DPH. V module preto nastavte možnosť "Je subjekt platca DPH" na hodnotu "áno". To zabezpečí, že sa vo faktúrach bude zobrazovať rozpis a rekapitulácia DPH.

Poznámka: Predovšetkým po aktualizácii PrestaShopu zo starších verzií (1.4.x a nižších) sa stáva, že aj keď obchodník je (bol) neplatca DPH, mal systém nastavený ako platca DPH, avšak pri produktoch uvádzal výšku DPH "0%" a ceny produktov uvádzal priamo vrátane DPH. V súčasnej verzii mal potom systém zapnutú možnosť "Povoliť daň", avšak produkty má bez sadzby DPH (ako v e-shope, tak aj vo faktúrach). V tomto prípade je nutné opraviť všetky produkty a priradiť im sadzbu DPH.

Obrázok loga a/alebo pečiatky je v PDF dokumente rozostrený a nevyzerá dobre. Ako to opraviť?
Odpoveď: Ak máte v module nahraté obrázky loga a pečiatky v štandardnej webovej hustote bodov 72 dpi, môžu byť v PDF rozostrené. Nahrajte preto prosím do modulu obrázky s hustotou 300 dpi.

Legislatíva spojená s fakturáciou v SR

Legislatíva spojená s fakturáciou v ČR

Faktúra

Vzor PDF faktúry pre PrestaShop

Dodací list

Vzor PDF dodacieho listu pre PrestaShop

Opravný daňový doklad (tzv. Dobropis)

Vzor PDF dobropisu pre PrestaShop

Administrácia modulu

Náhľad administrácie modulu

SLOVAK AND CZECH INVOICE MODULE - CHANGELOG

------------------------ PrestaShop 1.7.x ------------------------

version 3.1.10 (02/16/2023)
    x fixed invoice number year prefix in Credit Slip
    x fixed calculation of total price for default currency

version 3.1.9 (07/12/2022)
    + added an option (under custom conditions) to allow rounding Total order price on invoice to 5 Cents

version 3.1.8 (05/18/2022)
    x changed module filename "cmfaktura" into "cm_faktura"
    x BO design changes
    x fixed FA_YEAR_SHAPE variable name
    + added an option to select order states when "Invoice paid" will appear on invoice
    + added an option to select shape of the year in the numbering - short (2 digits) and large (4 digits)
    + added BO module tabs for better UX usability and experience
    - removed 'hint' parameters from module BO

version 3.1.7 (02/28/2021)
    + added QR payment code on invoices
      EUR: via PAY by Square
      CZK: via paylibo.com
    x fixed image URLs
    x improved conversion rate format on invoice
    x improved variable symbol variations available to choose
    - removed maxlength for BO account details fields
    - removed module JS file that affected PrestaShop BO

version 3.1.6 (05/12/2020)
    x correct installation of the 'displayBackOfficeHeader' hook - the bug avoid correct module installation

version 3.1.5 (07/25/2020)
    x fixed credit slip tax excl. and incl. prices
    x wrapping cost moved from summary into items table with full details
    x fixed summary table
    x fixed tax rate on invoice
    - removed testing code from the invoice templates that produced an errors

version 3.1.4 (01/15/2020)
    + added OrderInvoice.php override - fix for displaying invoice number in the order detail
    + added new options to better shaping PDF numbering:
      * Number series identifier
      * Number of zeros in the numbering
    x improving alert system if the module is installed correctly

version 3.1.3 (01/12/2020)
    x fixed PDF filenames
    x fixed invoice number on the order slip
    x fixed displaying invoice custom notes
    + added generate advanced delivery and order slip number (missing PrestaShop feature)
    + added icons into fields in module Back office
    + added build-in invoice & delivery & credit slips settings into module ("Documents numbering settings" panel)

version 3.1.2 (12/16/2019)
    x fixed displaying Cash On Delivery fee when PDF is sent as email attachment by Cash On Delivery Plus module (from version 1.7.3)

version 3.1.1 (06/11/2019)
    x fixed displaying decimal places for Cash On Delivery Fee
    + added formated document numbers

version 3.1.0 (06/04/2019)
    x fixed displaying Cash On Delivery fee
    + added Odrder.php override - fix for Cash On Delivery Plus fee
    + added "Don't pay, already paid!" note on the invoice if the order is paid
    + added option to display/hide product images
    + added an option to chose language of PDF generated by merchant (customer or merchant language) - fixed default behavior of PrestaShop

version 3.0.4 (11/16/2018)
    + added option to display/hide Manufacturer (Brand) column into all PDF documents
    + added/fix column with an original price when price is discounted

version 3.0.3 (08/09/2018)
    + added Discount vouchers into Order slip
    x fixed Total amount in Order slip

version 3.0.2 (12/02/2017)
    x fixed tax rate for discount vouchers
    x rewrited Tax recapitulation table + table formating
    x fixed undefined variables in the HTMLTemplate.php file
    + added Invoice number into Order slip
    x fixed Order number in the Credit slip
    - removed useless code

version 3.0.1 (11/13/2017)
    x fixed line height of the Due date text
    x fixed variables for module info and documentation + links

version 3.0.0 (12/29/2016)
    + initial release for PrestaShop 1.7.x (testing environment: PrestaShop 1.7.0.3)
    x updated module documentation


---------------------

Legend:
    + added a new feature
    x fixed issue, updated feature
    - removed feature
12.09.2015

100% spokojnosť

Používame na e-shop.sk a všetci sme spokojní, od účtovníčky až po zákazníkov.

16.11.2014

Výborné

Veľká spokojnosť s modulom. V momente odpoadli starosti s tym ako faktury v PrestaShope vyzeraju. Dakujem

Napíšte svoj názor

Slovenská a Česká faktúra, dodací list a dobropis

Slovenská a Česká faktúra, dodací list a dobropis

Modul mení základný vzhľad PDF faktúr, dodacích listov a dobropisov generovaných PrestaShopom a thirty bees a pridáva QR platbu. Faktúry spĺňajú platné požiadavky Daňového úradu Slovenskej republiky a Finančního úřadu České republiky. Modul používa už viac ako 690 e-shopov.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (12)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop